Θερμοπροσόψεις

Θερμοπροσόψεις

Θερμοπροσόψεις Αποτελεί εγγυημένα την καλύτερη θερμοκάλυψη του σπιτιού σας, ενώ δεν επηρεάζει την εξωτερική αισθητική του χώρου σας. Υπάρχουν άλλωστε πολύ σύγχρονα σχέδια και είδη θερμοπρόσοψης που αυξάνουν ουσιαστικά την καλαισθησία των επιφανειών σας. Μπορεί το κόστος  να είναι λίγο αυξημένο, όμως η συνολική απόσβεση είναι ιδανική και γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την συνολική οικονομία που επιφέρει.

Μία πολύ καλή λύση για μονώσεις τοίχων είναι η θερμοπρόσοψη.
Ένα σημαντικό σημείο σχετικά είναι ο τρόπος εφαρμογής τους και ο χρόνος που επιλέγουμε να τις εγκαταστήσουμε. Δηλαδή το ιδανικότερο θα ήταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτίσματος να μεριμνήσουμε και για την μόνωση. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ωστόσο αν το συνεργείο που θα εφαρμόσει έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική.

Ανασκόπηση στην κτιριακή θερμομόνωση

Ανασκόπηση στην κτιριακή θερμομόνωσηΗ παρεμπόδιση της διαφυγής της θερμικής ενέργειας, δηλαδή η μείωση του ρυθμού ανταλλαγής της θερμότητας απο το εσωτερικό ενός χώρου προς το περιβάλλον ή απο και προς το εσωτερικό διαφορετικών χώρων του κτιρίου, ονομάζεται θερμομόνωση.

Σκοπός της είναι η δημιουργία συνθηκών άνεσης στους ενοίκους ανεξάρτητα απο τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον.

Εκτός όμως απο τη διατήρηση του επιπέδου θερμοκρασίας, με την τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών επιτυγχάνεται η αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών, η οικονομία στην κατανάλωση της ενέργειας, η προστασία απο τους εξωτερικούς θορύβους, η μείωση της ποσότητας των εκλυόμενων καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.

Ποίοι είναι όμως οι βασικοί παράγοντες πρόκλησης των θερμικών απωλειών;

-Τα εξωτερικά κουφώματα. Το μέγεθος, οι θέσεις και η ποσότητα τους επηρεάζουν τη μετάδοση της θερμότητας.

-Ο βαθμός έκθεσης του κτιρίου στο ύπαιθρο.

-Το μέγεθος και ο όγκος της επιφάνειας του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.

-Ο προσανατολισμός του κτιρίου.

-Η θέση του κτιρίου.

Την ίδια στιγμή, οι παραπάνω παράμετροι αποτελούν και απαιτήσεις οι οποίες επιβάλλεται να καλυφθούν αμέσως μετά την τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών.

Ποία είναι, λοιπόν, τα κριτήρια επιλογής της καταλληλότερης θερμομονωτικής κατασκευής;

Έπειτα απο τη μελέτη των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, σειρά έχουν τα οικονομικά κριτήρια. Το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα και το ετήσιο κόστος λειτουργίας και απόσβεσης των χρημάτων είναι καθοριστικό.

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν προέκυψαν δύο κύριες κατηγορίες κτιριακής μόνωσης:

α. Εσωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας: Τοποθετείται στους χώρους που επιδιώκουμε άμεση απόδοση του συστήματος. Πρόκειται για απλή και οικονομικότερη κατασκευή που αποτελείται απο ένα συνδυασμό πλέγματος, επιχρίσματος και γυψοσανίδας.

Στα μειονεκτήματα της συγκαταλέγονται το ενδεχόμενο δημιουργίας αερογεφύρων, η γρήγορη ψύξη του χώρου μετά απο τη διακοπή της θέρμανσης και η μείωση του εμβαδού του χώρου.

β. Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας: Τοποθετείται σε κτίρια που θέλουμε απόδοση θερμότητας ακόμα και μετά τη διακοπή του κλιματισμού. Στα πλεονεκτήματα της συγκαταλέγονται η διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση της ενέργειας, η προστασία απο τις δομικές εξωτερικές συστολές και διαστολές, η απουσία θερμογεφύρων.

Ωστόσο, έχει αυξημένο κόστος και μεγάλο βαθμό δυσκολίας κατά την τοποθέτηση του κατασκευαστικού υλικού.

Η τυπολογία των κουφωμάτων (θερμομονωτικά τούβλα, τοιχοποία με διάκενο, θερμοσοβάς κ.α.) επηρεάζεται απο πολλές διαφορετικές παραμέτρους: καιρικές συνθήκες, μορφολογία, ενεργειακά οφέλη και απώλειες, οικονομικά κριτήρια.

Συνιστούμε η επιλογή της μόνωσης της ταράτσας να γίνεται πάντα με τη βοήθεια πολιτικού μηχανικού ή εξειδικευμένου συνεργείου.