Γιατί η μόνωση είναι απαραίτητη

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως μεταφέρεται η θερμότητα.  Η θερμότητα μεταφέρετε με αγωγιμότητα, μεταφορά ή ακτινοβολία ή με συνδυασμό και των τριών. Η θερμότητα πάντα κινείτε από ζεστές σε κρύες περιοχές, αναζητά την ισορροπία. Αν το εσωτερικό ενός μονωμένου κλειστού εσωτερικού χώρου είναι πιο κρύο από τον εξωτερικό αερα, τότε τραβάει θερμοκρασία από έξω. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά θερμοκρασίας τόσο πιο γρήγορα ο αέρας εισρέει στην κρύα περιοχή.
 
Αγωγιμότητα: Με αυτό τον τρόπο η ενέργεια της θερμότητας περνάει μέσα από στερεά, υγρά ή αέρια από μόριο σε μόριο σε ένα υλικό. Για να μεταδοθεί η θερμοκρασία με αυτό τον τρόπο πρέπει να υπάρχει φυσική επαφή ανάμεσα στα μόρια και κάποια διαφορά θερμοκρασίας. Συνεπώς, η θερμική μετάδοση είναι το μέτρο της ταχύτητας με την οποία η θερμότητα εισρέει από μόριο σε μόριο. Ο ρυθμός εισροής της θερμότητας μέσα σε ένα συγκεκριμένο υλικό, θα επηρεαστεί από την διαφορά θερμοκρασίας και από την θερμική του αγωγιμότητα.


Μεταφορά: Με αυτό τον τρόπο, η θερμότητα μεταφέρετε όταν ζεστός αέρας /αέριο ή υγρό, κινείτε από το ένα σημείο στο άλλο, μεταφέροντας με αυτό τον τρόπο μέσα του τη θερμοκρασία. Ο ρυθμός εισροής θερμοκρασίας εξαρτάται από την θερμοκρασία του κινούμενου αερίου ή υγρού και του ρυθμού ροής του.
 
ΑγωγιμότηταΑκτινοβολία: Η θερμική ενέργεια μεταφέρετε στη μορφή φωτός, ως υπεριώδη ακτινοβολία ή άλλη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτή η ενέργεια πηγάζει από ένα ζεστό σώμα και μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα μόνο μέσω εντελώς διάφανων μέσων. Η ατμόσφαιρα, το γυαλί και διαφανή υλικά μεταφέρουν σημαντικά ποσά από θερμική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να απορροφηθεί όταν πέφτει σε μια επιφάνεια (πχ το κατάστρωμα ενός πλοίου μια μέρα με ηλιοφάνεια απορροφά θερμική ακτινοβολία και καίει). Είναι γνωστό γεγονός ότι οι ανοιχτόχρωμες ή γυαλιστερές επιφάνειες αντανακλούν περισσότερη θερμική ακτινοβολία από ότι οι σκούρες ή μαύρες επιφάνειες, συνεπώς οι πρώτες θα ζεσταθούν πιο αργά από τις δεύτερες.
Στην πράξη, η είσοδος της ζέστης σε έναν μονωμένο κλειστό χώρο είναι συνδυασμός και των τριών τρόπων που αναφέραμε παραπάνω, αλλά ο πιο σημαντικός τρόπος είναι με αγωγιμότητα μέσω τοίχων και δαπέδων.
 
Γιατί η μόνωση είναι απαραίτητη.
Η πρωταρχική λειτουργία των θερμομονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα σε μικρούς θαλάμους με πάγους για την συντήρηση των ψαριών είναι να μειώσουν την μεταφορά θερμότητας μέσω των τοιχωμάτων, στο μέρος που αποθηκεύονται τα ψάρια ή ο πάγος. Μειώνοντας την διαρροή θερμότητας, η ποσότητα του πάγου που λειώνει μπορεί να μειωθεί και έτσι η αποδοτικότητα της διαδικασίας παγώματος βελτιώνεται. Ο πάγος χρησιμοποιείται γιατί απομακρύνει τη θερμική ενέργεια από το ψάρι και επίσης την ενέργεια που εισέρχεται μέσα από τα τοιχώματα του χώρου αποθήκευσης.  Η μόνωση στα τοιχώματα του κοντέϊνερ μπορεί να μειώσει την ποσότητα θερμότητας που εισέρχεται στο κοντέϊνερ και έτσι να μειώσει την ποσότητα πάγου που απαιτείται για να κρατήσει το κοντέϊνερ κρύο.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μόνωσης των αποθηκευτικών χώρων για ψάρια με σωστά υλικά είναι:
·         Για την πρόληψη μεταφοράς θερμότητας από τον περιβάλλοντα αέρα, τον χώρο της μηχανής και τις διαρροές θερμότητας(τοιχώματα, ανοίγματα και σωληνώσεων.
·         Για την βελτιστοποίηση της ωφέλιμης χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων του ψαριού και την μείωση του κόστους της συντήρησης τους.
·         Βοηθάνε στην μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για ψυκτικά συστήματα αν αυτά χρειάζονται.
 
 Μονωτικά υλικά
Επειδή ο αποθηκευτικός χώρος είναι συχνά μικρός σε μικρά οχήματα και το κόστος της μόνωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μερίδιο στο κοστος που αφορά την κατασκευή, η επιλογή του μονωτικού υλικού μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Πολλά θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για αλιευτικά οχήματα, αλλά λίγα είναι εντελώς ικανοποιητικά για το σκοπό αυτό. Τα κυριότερα προβλήματα είναι η έλλειψη αρκετής μηχανικής αντοχής και απορρόφησης υγρασίας. Το τελευταίο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα στα αλιευτικά οχήματα, όπου ο λειωμένος πάγος αποτελεί τον ψυκτικό μηχανισμό. Οι θερμικοί μονωτές δουλεύουν εγκλωβίζοντας φυσαλίδες ή πηγές αερίου μέσα σε μια διαστρωμάτωση αφρού.
Γιατί η μόνωση είναι απαραίτητηΌταν αυτές οι κυψέλες και τα αέρια γεμίσουν με υγρασία, υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε μονωτική απόδοση.
Η απορρόφηση υγρασίας από τα μονωτικά υλικά μπορεί να συμβεί όχι μόνο με απευθείας επαφή με νερό που στάζει από τους τοίχους αλλά επίσης από υγροποίηση υδρατμών στα τοιχώματα όπου έχει επιτευχθεί σημείο υγροποίησης λόγω ψύξης μέσω των τοιχωμάτων.
Ο σωστός σχεδιασμός εμποδίων για την εξάτμιση του νερού είναι λοιπόν ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για την προστασία από την υγρασία. Στα περισσότερα κλίματα η μεταφορά εξατμισμένου νερού τείνει να σχηματίζεται από το εξωτερικό προς το εσωτερικό των τοίχων, καθώς η εξωτερική θερμοκρασία είναι συνήθως μεγαλύτερη από την εσωτερική θερμοκρασία. Αυτό απαιτεί ένα αδιαπέραστο υδατοστεγές στρώμα στο εξωτερικό, και επίσης ένα αδιάβροχο φράγμα στην εσωτερική επένδυση για να μην μπαίνει νερό.Το φράγμα εξάτμισης μπορεί να επιτυγχανθει είτε μέσω υδατοστεγών επιφανειών από ειδικά πάνελ τύπου σάντουϊτς, με το ένα πρόσωπο να είναι το φράγμα εξάτμισης από γαλβανισμένο ατσάλι και το άλλο πρόσωπο το εσωτερικό τελείωμα από πλαστική επίστρωση σε αλουμίνιο ή γαλβανισμένα φύλλα σιδήρου, ενισχυμένα πλαστικά υλικά, φύλα πολυαιθυλένιου, πλαστικά φιλμ με ελάχιστο πάχος 0,2mm  ή έλασμα αλουμινίου με ελάχιστο πάχος τα 0,02mm, λαμιναρισμένο με bitumen μεμβράνη. Το ελάχιστο πάχος του αλουμινίου ή του γαλβανισμένου φύλλου θα πρέπει να είναι 0.3mm.
 
 
 Υλικά θερμικής μόνωσης Υλικά θερμικής μόνωσης

Υπάρχει μια ευρεία γκάμα από μονωτικά υλικά που είναι διαθέσιμα, όμως λίγα από αυτά πληρούν τις προδιαγραφές της σύγχρονης κατασκευής αποθήκευσης. Η επιλογή των μονωτικών υλικών θα πρέπει να βασίζεται στο αρχικό κόστος, στην αποδοτικότητα, την αντοχή στο χρόνο, την προσαρμογή στο σχήμα που έχει ο αποθηκευτικός χώρος και τις μεθόδους που είναι διαθέσιμες σε κάθε περιοχή. Από οικονομική άποψη, ίσως είναι καλύτερη η επιλογή μονωτικού υλικού με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα αντί για αύξηση στο πάχος της μόνωσης στους τοίχους. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *